Jaunais digitālais mācību un metodiskais līdzeklis “Mežotājs” tiek šobrīd izstrādāts un būs pieejams 2021. gada nogalē.

bilde